Välkommen!

Välkommen till Svenska folkskolans vänners ansökningssystem.

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in bidragsansökningar,  rekvirera bidrag samt redovisa för beviljade bidrag.

Nedan hittar du information om alla bidrag som kan sökas. Läs SFV:s mål och de korta anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Vi har fri ansökningstid för våra allmänna bidrag. Vi behandlar ansökningarna i sex ansökningsomgångar. Då den aktuella omgången  löper ut startar följande ansökningsomgång omedelbart. Du kan alltså skicka in din ansökan när som helst under året.

Är det första gången du ansöker om bidrag? Registrera dig här.

Har du registrerat dig som användare i Svenska folkskolans vänners tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du be om ett nytt lösenord. Det gör du här.

SFV:s mål
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

SFV:s mål

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
4/2024 Jämlikhet i utbildningen
Bidrag för projekt som stödjer barns och ungas lika möjligheter att lära.
07.05 - 29.07.2024
4/2024 Högre välbefinnande inom utbildningen
Bidrag för stärkt kunnande om välbefinnande inom våra lärorinrättningar.
07.05 - 29.07.2024
4/2024 Ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur
Bidrag för projekt som ökar konst- och kulturintresset bland barn och unga.
07.05 - 29.07.2024
4/2024 Aktörer inom tredje sektorn och fria bildningen stärker engagemanget och fördjupar bildningen i samhället
Bidrag för att uppnå ett starkare engagemang och en djupare bildning för att skapa en positiv samhällelig förändring.
07.05 - 29.07.2024